Privacyverklaring Studiesucces Twente       

Jouw privacy is voor Studiesucces Twente van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat je gegevens veilig bij ons zijn en dat wij ze altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij Studiesucces Twente allemaal doen met informatie die we over jou te weten komen. Als je vragen hebt, of wilt weten wat we precies van jou bijhouden, neem dan contact op met de functionaris voor gegevensbescherming van Studiesucces Twente.

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruiken van onze dienst krijgen wij de volgende informatie over jou:

 • Je naam en adres
 • Telefoonnummer
 • Factuuradres
 • E-mailadres
 • Betalingsgegevens
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • IP-adres
 • Je opleidingen
 • Bij minderjarig contactgegevens van je ouders
 • Datum intakegesprek
 • Je hulpvraag, coachings- en/of begeleidingsbehoefte en onderliggende achtergrondinformatie
 • Verwachte start en/of einddatum van je opleidingstraject
 • Gegevens inzake facturatie en betalingen.

De wet noemt dit “persoonsgegevens” en zegt dat we die alleen mogen gebruiken als we precies uitleggen waarom en met welke reden. Dit lees je hieronder.

Wij geven je persoonsgegevens niet aan andere bedrijven of instanties, behalve als dat nodig is voor de dienst of als de wet zegt dat dat moet. Een voorbeeld is dat we bij een vermoeden van fraude aangifte mogen doen bij de politie.

Reclame

Wij willen jou graag informeren over onze diensten. Dit doen wij:

 • via onze website www.studiesuccestwente.nl
 • via social media (Facebookpagina Studiesucces Twente)

Via Social Media kun je ons blokkeren of de afmeldoptie gebruiken.

Contactformulier

Met het contactformulier op de website kun je ons vragen stellen of aanvragen doen. Daarbij moet je bepaalde informatie invullen. Deze komt terecht in onze interne mailbox en deze bewaren wij tot we zeker weten dat je tevreden bent met onze reactie en zes maanden daarna. Zo kunnen we bij vervolgvragen de informatie er makkelijk bij pakken.

Advertenties

Onze dienst vertoont geen advertenties.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen

Wij geven je persoonsgegevens alleen aan andere bedrijven of instellingen als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

Cookies

Onze dienst gebruikt geen cookies.

Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Jouw persoonsgegevens staan in onze zogenaamde klantendossiers en deze zijn niet openbaar en alleen via onze functionaris gegevensbescherming in te zien. Dit alleen door de betreffende personen en na legitimatie ten kantore van Studiesucces Twente. Op de website wordt onder “Testimonials” alleen de door de betreffende personen zelf aangeleverde teksten letterlijk weergegeven met de (voor)namen van de schrijvers. De schrijvers hebben desgevraagd en daarmee Studiesucces Twente persoonlijk (mondeling en/of schriftelijk) toestemming gegeven om deze teksten namens hen en als zodanig te plaatsen. Zij kunnen ten alle tijden een verzoek indienen om de teksten te verwijderen. De betreffende tekst van de betreffende persoon zal dan vervolgens direct door Studiesucces Twente verwijderd worden.

Functionaris voor gegevensbescherming

Wij hebben een zogeheten functionaris voor gegevensbescherming aangesteld. Deze persoon is verantwoordelijk voor de privacy binnen onze organisatie. Onze functionaris voor gegevensbescherming heet Mark van het Bolscher en is bereikbaar per e-mail via info@studiesuccestwente.nl en per telefoon 0547 389672 voor al je vragen en verzoeken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wanneer onze dienst wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Inzage en wijzigen van je gegevens

Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben, kun je altijd contact met ons opnemen.

Je hebt de volgende rechten:

 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
 • inzage in en het kunnen opvragen van de precieze persoonsgegevens die we van je hebben
 • het laten corrigeren van fouten en het kunnen aanpassen van je persoonsgegevens
 • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
 • intrekken van toestemming voor het gebruiken en bewerken van je persoonsgegevens
 • je gegevens anonimiseren of zodanig verwijderen zodat het niet meer herleidbaar is tot jou als persoon.
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik van je persoonsgegevens zoals het volgen van je bezoek op onze website (tracking).

Let op dat je altijd duidelijk aangeeft wie je bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Klacht indienen

Als je vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Studiesucces Twente

Mark van het Bolscher

De Kerkegaarden 16

7471 VP  Goor

Telefoon

0547 38 96 72

info@studiesuccestwente.nl

 

Volg ons

Altijd up-to-date

Wilt u graag op de hoogte blijven? Like dan onze Facebookpagina

 

© Studiesucces Twente

Goor, Mei 2018