Persoonlijke studiebegeleiding

Persoonlijke, individuele studiebegeleiding die gericht is op jouw talenten, capaciteiten, kwaliteiten en interesses wordt steeds belangrijker en is van cruciaal belang voor een optimaal studiesucces.

In het huidige onderwijs is hiervoor vaak onvoldoende tijd beschikbaar terwijl de noodzaak hiervoor weldegelijk aanwezig is. Dit wordt zowel door scholieren en studenten alsook door docenten en ouders/verzorgers herkend. De hedendaagse prestatienormen en de daarbij behorende financiële consequenties zijn immers steeds minder flexibel en meer veeleisend. Die specifieke en individuele studiebegeleiding op maat biedt Studiesucces Twente.