De 7 voorspellende kenmerken voor studiesucces! Heb jij het in je?

De 7 voorspellende kenmerken voor studiesucces! Heb jij het in je?

Ambitie

Bedachtzaamheid

Doelmatigheid

Zelfdiscipline

Ordelijkheid

Studiemotivatie

Zelfvertrouwen